Trening og alkohol – noen spørsmål og svar

temp

Publisert: 18.02.2016

Idrett og alkohol hører ikke sammen. Det er et utsagn vi ofte hører i debatten rundt alkoholservering ved idrettsarrangement. Men hvordan er det med alkohol og trening?

Hva skjer om du tar en øl etter ei treningsøkt eller om du trener når du er bakfull / fyllesyk? Og hvordan type trening påvirkes mest av alkohol.


- Ett glass vin eller øl fører ikke til at ei treningsøkt er bortkastet, men hvert eneste glass du ikke drikker, er bra. Det sier Örjan Ekblom som er forsker på Gymnastik- og idrettshögskolan GIH i Stockholm.

Systembolaget (svenskenes motpart til Vinmonopolet) har innhentet svar på sentrale spørsmål rundt temaet trening og alkohol. Her kan du lese noen av problemstillingene – og svarene fra idrettsforsker Ekblom.

Mister treningen sin verdi om jeg tar et glass i de nærmeste timene etter?

Alkohol påvirker effekten av ei treningsøkt, men det betyr ikke at treningen er bortkastet. Når vi trener settes det i gang en rekke prosesser i kroppen som gir oss flere positive effekter. Etter avsluttet trening fortsetter kroppen jobben med å ta vare på effektene av treningen. Alkohol bremser disse prosessene, og bremseeffekten er størst i de nærmeste timene etter treningsturen.  
Det er selvsagt også avgjørende hvor mye man drikker. Ett glass øl eller vin, vil ha en relativt liten ”bremseeffekt” for de aller fleste av oss. Men som tidligere nevnt; hvert udrukket glass er bra.

Kan jeg trene hvis jeg er fyllesyk / bakfull?

Dersom du ”bare” er fyllesyk og ikke syk på annen måte, er det ingenting i veien for at du kan trene. Ifølge studier som er gjort på dette, er det for eksempel ingen fare for at hjertet skal ta skade. Likevel kan det være fornuftig å vente noen timer ”dagen etter” før man legger ut på ei treningsøkt. Man bør også ha med seg at det er en økt sjanse for å pådra seg skade hvis man trener i bakfull tilstand.
En annen sak er at om du er bakfull, så vil nok treningen føles hardere enn den ellers ville ha gjort. Og dersom det ble for mye alkohol dagen før, er det kanskje også slik at du ikke en gang orker å legge ut på den treningsturen du egentlig hadde tenkt. I så fall er det jo synd om alkohol setter en stopper for en planlagt treningsøkt!

Hvordan påvirkes styrketrening av alkohol?

Evnen til å bygge muskler forsvinner ikke av å drikke alkohol, men den blir redusert. Kroppen anvender hormoner som testosteron og veksthormoner for å bygge muskler. Nivåene av disse hormonene senkes av alkohol. Hvor store mengder alkohol som er blitt konsumert før treningen er naturligvis også avgjørende.

Hvilken treningsform påvirkes mest og minst av alkohol?

Ballspilltrening påvirkes trolig mest av alkohol, kondisjonstrening minst. Dette fordi alkoholen påvirker mest forhold som presisjon, koordinasjon og balanse. Disse ferdighetene kalles med en fellesbetegnelse ”nevromotoriske ferdigheter”.
Idretter som krever mye av oss i form av disse ferdighetene - av hjernen, enkelt sagt – er de som blir mest påvirket av alkohol.
Dette gjelder både når vi ennå har alkohol i kroppen, men også når vi har drukket litt for mye, men er så vidt begynt å ”blåse grønt” igjen.
Trener man i lagspill, er risikoen større for både å skade seg selv, med- og motspillere. 
Å drive med ballspill er altså ikke det beste valget dersom hodet kjennes litt tyngre enn normalt. Skal man trene, er det bedre å velge en kondisjonsøkt. En skitur eller joggeøkt kan selvsagt kjennes tyngre enn vanlig, akkurat som når du er uopplagt og litt trøtt av andre årsaker enn alkohol. Men du risikerer i alle fall ikke å skade andre. Dessuten kan du selv bestemme farten og intensiteten på treningsøkta.

Til slutt, tre tips om trening og alkohol:

Mikael Mattsson, også han forsker på GIH, har sammenfattet 300 vitenskapelige artikler i følgende tre tips. Sammenfatningen er gjort på oppdrag av det svenske Riksidrottsförbundet og Systembolagets datterselskap ”IQ”

* Ikke bruk alkohol som alibi for ikke å trene.
* Jo mindre du drikker, desto bedre er det for treningen.
* Om du skal trene noen timer etter at du har drukket alkohol, velg heller løpning eller en annen kondisjonsidrett enn lagsport- eller styrketrening.

Kilde:
Systembolaget