Trening kan forbedre hukommelsen hos 60-åringer

temp

Publisert: 11.12.2014

Fysisk aktivitet kan forbedre eldres evne til å huske bedre fordi aktiviteten fører til økt volum og blodstrøm i et område i hjernen, hippocampus.

Det fremgår av en ny studie hvor blant andre forskere fra Karolinska Institutet medvirker.

Det er første gang disse sammenhengene er undersøkt i en gruppe med personer som er passert 60 år. Resultatene av studiet er publisert i tidsskriftet “Molecular Psychiatry”

Hippocampus er en hjernestruktur som ligger dypt i tinninglappen. Den er viktig for hukommelsen og evnen til å lære. Tidligere forskning har vist at kondisjonstrening blant annet kan øke blodgjennomstrømningen i hippocampus hos yngre mennesker. Det nye publiserte studiet, ledet av forskere i Magdeburg (Tyskland), er det første som også påviser forbindelse mellom disse endringene og en bedret hukommelsesevne.


30 minutter tre dager i uken

I en tremånedersperiode studerte forskerne en grupper personer på 60 år og eldre. Personene trente individuelt tilpasset 30 minutter på tredemølle tre ganger i uken.
I kontrollgruppen utførte deltagerne tøynings- og muskelavslappende øvelser. I begge gruppene målte man den episodiske hukommelsen (personlige opplevelser), volum og blodstrøm i hippocampus i tillegg til deltagernes fysiske kondisjon med maksimalt oksygenopptak.

 - Vi kunne se at deltagerne fikk forbedret kondisjonen og som viste en sammenheng med forandringer av hukommelsesevnen, hippocampusvolum og blodstrømmen i hippocampus, sier Lars Bäckman, professor i kognitiv nevrovitenskap ved Karolinske Institutet i Stockholm og ved Aging Research Center.

 

En studie av personer over 60 år viser en sammenheng mellom forbedret kondisjon og bedre hukommelse. (Foto: COLOURBOX)

 

Økt blodstrøm

Forskerne testet ut ulike metoder for å finne ut av sammenhengen mellom de forskjellige funnene som ble gjort. Det viste seg at volumøkningen på hippocampus hos deltagerne som gjennomgikk treningsprogrammet for en stor del kan forklares av den økte blodstrømmen. Ifølge forskerne handler det høyst sannsynlig om en økt vaskulær plastisitet – det vil si evnen til å ekspandere og bygge nye blodkar, mer enn at det er snakk om at det bygges flere nerveceller i hippocampus når man er fysisk aktiv.

- Et poeng kan være at det er økningen av blodvolum og oksygener som er årsaken til den forbedrede hukommelsesevnen, mer enn selve økningen i størrelse av hippocampus, sier Martin Lövdén, også han professor i kognitiv nevrovitenskap ved Karolinske Institutet og ved Aging Research Center.


Yngre eldre

Sammenhengen mellom funnene gjort i studiet gjelder for personer mellom 60 og 70 år, altså yngre eldre. Blant deltagerne over 70 år ser man ikke samme resultat av treningen, noe som ifølge forskerne tyder på at det finnes en aldersgrense for denne typen av plastisitet i hjernen.


Kilde:
Karolinska Institutet