Trening hindrer ikke alltid vektøkning i ferien

temp

Publisert: 29.05.2014

Ferietiden er en god anledning til å være litt ekstra fysisk aktiv. Men om hensikten utelukkende er å unngå å legge på seg, er fysisk aktivitet alene ikke nok.

Resultater fra undersøkelser foretatt i USA i forbindelse med juleferier kan være aktuelle for oss nå som vi står overfor årets lengste ferie – sommerferien. 

Undersøkelsene viser flere ting, ikke minst at det er lurt å ikke gi kroppen helt fri fra fysisk aktivitet nettopp når vi har fri fra jobben…

 "Holiday weight gain” er et begrep i USA for vektøkningen i perioden mellom Thanksgiving (i november) og nyttår. Dette er en periode hvor mye kaloririk festmat er tilgjengelig. Aktivitetsnivået har også en tendens til å falle.

Den gjennomsnittlige amerikaner går opp mellom et halvt og ett kilo per år. Noen studier har vist at mesteparten av denne årlige vektøkningen skjer i korte tidsperioder, slik som i helger og ferier, ikke jevnt gjennom hele året.

En mindre svensk studie fra 1992 fant også at folk gikk opp rundt et halvkilo i juleferien.

Vekten økte

En studie publisert i fjor i European Journal of Clinical Nutrition har sett nærmere på hvilke livsstilsfaktorer som er forbundet med vektøkning i ferien, og hvorvidt fysisk aktivitet spiller en rolle.
Forventningen var at personer som var lite aktive ville legge på seg mer fra november til januar sammenliknet med personer som var fysisk aktive. “Fysisk aktive” i denne sammenhengen er de som hadde minst to og en halv time fysisk aktivitet med middels intensitet per uke.

Totalt 148 voksne menn og kvinner fra Texas deltok i undersøkelsen. Gjennomsnittsalder var på 33 ½ år. Alle ble veid både før og etter feriesesongen. Kroppsfett, blodtrykk og puls ble også målt.

Mellom første og andre veiing økte kroppsvekten til deltakerne med 0,8 kilo i snitt, mens fettprosenten økte med en halv prosent. Hos noen økte vekten med så mye som seks kilo.

Det var ingen forskjell i vektøkning mellom kvinner og menn, men de kvinnelige deltakerne fikk høyere blodtrykk og puls i løpet av perioden. Hvor mye deltakerne la på seg, hadde også sammenheng med hvor mye deltakerne veide i utgangspunktet.


Fysisk aktivitet også i ferien er på alle måter lurt – i tillegg til at man ikke lar seg friste til å ”overspise”… (Foto: TORE SÆTHER, Avantas Aktiv)


Overraskende resultat

Omtrent halvparten av deltakerne ble definert som “aktive”, mens de andre ble definert som “ikke-aktive” i feriesesongen. I motsetning til forskernes forventninger, la ikke de ikke-aktive på seg mer vekt eller kroppsfett enn de som var aktive.

De ikke-aktive fikk derimot et signifikant høyere systolisk blodtrykk (overtrykket). Blodtrykket økte med 4,8 mmHg (måleenhet for blodtrykk) blant de som ikke trente, men bare 0,3 mmHg blant de som trente.

Treningen hadde en gunstig effekt, selv om den ikke nødvendigvis gjorde så mye for vekta.

Spis godt – med måte

Trening så altså ikke ut til å beskytte mot vektøkning i ferietiden i denne studien, til tross for at mange av deltakerne trente mye mer enn de anbefalte 150 minuttene i uken.
Dette kan tolkes som at man må trene veldig mye for å kompensere for det økte inntaket av mat i ferien. (Kanskje også mer alkohol enn utenom ferietiden…)

Det bør imidlertid påpekes at dette var en liten studie, så resultatene gjelder sannsynligvis ikke for alle.
Deltakernes aktivitetsnivå var selvrapportert. Hvor mye de trente, kan derfor ha blitt både under- og overestimert.

Likevel gir studien en påminnelse om at fysisk aktivitet i ferien i seg selv ikke garanterer mot vektøkning. Det er fortsatt viktig å passe på hvor mye man spiser. Husk at mat smaker godt også i små mengder!

Kan motvirke negative effekter av overspising

En annen ny studie (publisert i The Journal of Physiology i 2013) indikerer at trening kanskje er ekstra viktig i perioder hvor man spiser veldig mye, slik som i (jule)ferien.

I studien fikk 26 friske, unge menn fra England beskjed om å være lite aktive og øke kaloriinntaket med 50 prosent i sju dager.
Halvparten av mennene fikk imidlertid også beskjed om å løpe på tredemølle i 45 minutter hver dag.
Kroppsvekt, fett og muskelmasse, blodtrykket, kolesterol og andre risikofaktorer ble målt før og etter forsøket.

Alle gikk opp i vekt i løpet av de sju dagene, men de som var inaktive la på seg omtrent ett kilo mer enn de som trente.
De inaktive fikk også høyere blodtrykk og kolesterol, og de fikk i tillegg dårligere blodsukkerregulering og insulinsensitivitet, noe som øker risikoen for type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom.

Treningen så med andre ord ut til å beskytte mot mange av de ugunstige effektene av overspisingen.

Kilde: LHL