Tren for hjertet!

temp

Publisert: 08.05.2014

Inaktivitet er en av de viktigste risikofaktorene for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Det beste du kan gjøre for å forebygge slike sykdommer, er å bevege deg.

At trening er sunt, hører vi til stadighet. God kondisjon er gunstig i forhold til fettstopper i blodet, blodtrykk, insulinfølsomhet og overvekt.

Alle disse faktorene er vesentlige i utviklingen av hjertesykdom. Økt fysisk aktivitet kan påvirke disse faktorene i gunstig retning. Derfor er trening viktig for å forebygge og behandle hjertesykdom.

Halvert risiko

Personer som er i regelmessig fysisk aktivitet har langt lavere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom. Størst forskjell i antallet nye tilfeller av disse sykdommene finner vi mellom de fysisk inaktive og de moderat aktive. Fysisk passive personer, både blant menn og kvinner, har dobbelt så høy risiko for å utvikle koronar (har med hjertets kransårer å gjøre ) hjertesykdom som de  fysisk aktive.


Trening med hjertesvikt

Nedsatt fysisk prestasjonsevne er vanlig hos mennesker med hjertesvikt. Fysisk trening bør derfor tilbys som en del av behandlingen til mennesker som har hjertesvikt.  Det siste tiåret har studier vist at trening klart forbedrer fysisk og psykisk funksjon. Trening forbedrer også den kardiovaskulære (hjerte og blodkar) funksjonen hos personer med hjertesvikt.Trening og blodtrykk

Fysisk inaktivitet alene antas å stå for mellom 5 og 13 prosent av utviklingen av for høyt blodtrykk. Utholdenhetstrening senker blodtrykket med omtrent 7/5 med mer Hg hos personer med mild til moderat forhøyet blodtrykk. Én enkelt treningsøkt senker blodtrykket akutt. Regelmessig fysisk aktivitet kan derfor senke blodtrykket.

 

Fysisk aktivitet og fettstoffene

Per i dag er det  lite som tyder på at styrketrening har noen positiv effekt på fettstoffene i blodet (lipider). Kondisjonstrening påvirker imidlertid triglyserider (fettstoff bygd opp av glyserol og tre fettsyrer), HDL-kolesterolet (det såkalt gode kolesterolet) og til en viss grad LDL-kolesterolet (det skadelige kolesterolet som bidrar til åreforkalkning). Effekten er avhengig av regelmessig trening de fleste dagene i uken.


Hvordan trene?

Husk alltid oppvarming som innledning til treningsøkten. Utholdenhetstrening, trening som involverer store muskelgrupper og dermed belaster oksygentransporterende organer, er  bra for å forebygge hjertesykdom og som del av behandlingen hos hjertesyke personer. Det er viktig at du blir andpusten, varm og svett.

Egnede aktiviteter er jogging, løping, skiturer, trening i sal, raske spaserturer, sykling, svømming og ballspill. Utholdenhetstrening tre til fem ganger i uken, og styrketrening to til tre ganger per uke, er ideelt. Velg også aktive alternativer i det daglige: Ta trappen – i stedet for heisen, og gå til butikken – la bilen stå!

 Utholdenhetstrening reduserer risikoen for plutselig død selv hos personer med langt fremskreden åreforkalkning. Forsøk viser at det er 25 prosent lavere forekomst av hjertedød blant menn som deltar i hjerterehabilitering hvor trening inngår, sammenlignet med de som ikke deltar.

Snakk med legen

Et godt råd er altså å være i daglig aktivitet. Greier du å bevege deg til du blir god og varm og godt andpusten tre-fire timer i uken, er det veldig bra.
Og husk, alt er bedre enn ingenting!
Ulike sykdomsbilder kan kreve ulike råd, eventuelt også restriksjoner. Derfor bør alle som har en hjerte- eller karsykdom konsultere lege før man starter trening.

 

Kilder:
LHL – Feiringklinikken, helsenorge.no, helsedirektoratet.no, Aktivitetshåndboken, Tidsskrift for den norske legeforeningen.