Snikmosjon er undervurdert!

temp

Publisert: 06.06.2017

For å oppnå en helseeffekt, må man trene. Og trening, ja det er alt som foregår med joggesko og tettsittende klær. Slik blir det ofte fremstilt. Det er helt feil, skriver blant andre helsenorge.no.

Bare litt mer aktivitet, som det å stå eller rusle, vil for de aller fleste vil ha en positiv effekt på helsen sammenlignet med det å sitte i ro. For ikke å snakke om å bruke føttene eller sykkelen når man skal fra A til B.

Årsaken er ganske enkelt at mange av helsegevinstene fra fysisk aktivitet henger sammen med det totale energiforbruket av aktivitet i løpet av dagen, gjennom året og livet. Allerede når du reiser deg opp fra stolen og begynner å rusle, øker forbrenningen betraktelig sammenlignet med når du sitter stille, og du er i gang med å forberede helsen.

Snikmosjon

Aktiviteter med lavere intensitet som vi ikke regner som mosjon eller trening, er typisk snikmosjon, som bidrar vesentlig til det daglige energiforbruket. Temaet ble senest aktualisert av Tone Sofie Aglens kommentar i Adresseavisen 31. mai. Aglen viser til ferske tall fra Statens Vegvesen, som viser at spesielt barn og unge sykler mye mindre til og fra fritidsaktiviteter og venner enn før. I stedet blir de kjør til og fra av foreldrene, med selvpåført tidklemme som konsekvens.

Les hele kronikken her

Johan Kaggestad, trenerlegende og styremedlem i Avantas Aktiv er klar på hvilke konsekvenser dette har: Det å kjøre ungdommen til og fra ulike aktiviteter fratar dem muligheten til å drive snikmosjon. Vi gjør rett og slett de unge en gigantisk helsemessig bjørnetjeneste! Det er den uorganiserte fysiske aktiviteten, all bevegelsen som foregår mellom de organiserte treningene, som skaper motorisk utvikling og et godt fysisk grunnlag.

Johan Kaggestad har selv trent barn og unge, og er bekymret over dårlig motorisk utvikling.

Energiforbruk ved ulike aktiviteter

Sammenlignet med å ligge stille øker energiforbruket med omtrent 90 prosent ved å stå og bevege seg litt, rundt 150 prosent ved å rusle rolig, 200 prosent ved å gå rolig. Raskt gange gir nær tre ganger så høy forbrenning som hvile. Dersom aktiviteten øker ytterligere, øker forbrenningen enda mer.

For å kunne sammenligne ulike aktiviteter, kategoriseres de etter energiforbruk. Det er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig beregnet energiforbruk når man ligger stille. Det energiforbruket man har når man ligger i ro, er definert som én MET (metabolsk ekvivalent). Deretter beregnes det hvor mye høyere energiforbruket av fysisk aktivitet blir ved ulike aktiviteter.

I tabellen nedenfor ser du 25 ulike eksempler på aktiviteter. Denne viser hvordan energiforbruket varierer fra aktivitet til aktivitet. Som vi ser vil typisk snikmosjon som husarbeid og hagearbeid bety tre til fire ganger så høyt energiforbruk sammenlignet med å være helt i ro.

Mange aktiviteter utføres med ulik intensitet. MET-verdiene er et gjennomsnitt og avhenger av hvilken intensitet du utfører aktiviteten i. De fleste aktivitetene kan utføres i ulik anstrengelsesgrad. Lett aktivitet defineres som aktiviteter under 3 METs, moderat intensitet som 3-6 METs og høy intensitet som aktiviteter over 6 METs.

Les også: Helsedirektoratets definisjon av lett, moderat og høy intensitet

 

Tabell: Omtrentlig energiforbruk ved 25 aktiviteter. Kilde: Ainsworth BE og medarbeidere 2011

Energiforbruket i kroppen

Energiforbruket fra fysisk aktivitet er en del av det totale energiforbruket i kroppen. Figuren viser en omtrentlig fordeling av hvordan energiforbruket fordeler seg på tre hoveddeler.

Dersom det fysiske aktivitetsnivået øker, stiger andelen av energiforbruket som skyldes fysisk aktivitet. Økt muskelmasse vil føre til at forbrenningen i hvile øker. Det totale energiforbruket vil variere med blant annet alder, kjønn, vekt, fysisk form og muskelmasse.

Kilde: helsenorge.no

Tekst: TORE SÆTHER

Redigert av MARTIN SVARVA