Slik kan du forebygge sykefravær med et enkelt grep

temp

Publisert: 21.08.2017

Sliter du med sykefravær blant dine ansatte? Et enkelt tiltak har redusert sykefraværet til 230 norske bedrifter, og økt motivasjonen og prestasjonene til de ansatte. Her får du rådet som kan spare deg for millioner av kroner hvert år.

Nei, det finnes dessverre ingen magisk kur for influensaepidemier, brukne ben eller ekteskapsproblemer. Men som leder kan du likevel ligge i forkant, og hjelpe dine ansatte å kutte sykedagene.

– Selv om du ikke kan kontrollere de eksterne forholdene, kan du gjøre tiltak for at folk fortsatt skal møte på jobb, sier konsulent i Avantas Aktiv, Otto Ulseth.

Motivasjon som forebygger sykefravær

Det viktigste for å forhindre sykefravær, er at folk tar vare på sin egen helse. Og det uten at du som arbeidsgiver bør legge alt ansvar over på dem. Motiverer du kollegene dine til å holde seg i form, vil du nemlig se resultater.

– Med fornuftig fysisk aktivitet og kosthold står de ansatte bedre rustet, ikke bare for å slippe å bli syk, men også for å bære sykdommen. Vil du redusere sykefraværet, bør du derfor motivere medarbeiderne dine til å gjøre en egeninnsats for helsen, sier Otto.

– Må føle seg sett

Sammen med kollegene i Avantas Aktiv, har han de 10 siste årene hjulpet mer enn 230 bedrifter med å redusere sykefraværet gjennom å motivere til fysisk aktivitet og bedre kosthold blant de ansatte.

– I snitt har 8 av 10 deltatt på treningsopplegget. Det skal ikke mer til enn å motivere dem. Du må ha et treningsopplegg tilpasset den enkeltes forutsetninger, med utfordringer som gir mestringsfølelse. Og de må føle seg sett, gjennom lagspill, fellesskap og anerkjennelse.

Redusert sykefravær og bedre prestasjoner på jobb

Resultatet? Minst 90 % av bedriftene har redusert sykefraværet, og dermed spart millioner av kroner. Men færre ubeleilige sykedager er ikke alt, forklarer Otto:

– Flere og flere ledere i dag forstår at ansatte som tar vare på helsen sin påvirker bunnlinjen til bedriften. Ikke bare er de mindre syke, de har også mer overskudd og presterer bedre når de er på jobb.

Han mener det ikke bare handler om bedre fysisk form, men også arbeidskultur og arbeidsglede.

– Sykefravær handler mye om lederskapet og miljøet i en bedrift. Trening og loggføring gjør at de ansatte føler seg som en del av et fellesskap. Vi ser rett og slett at folk står opp om morgenen og gleder seg til å gå på jobb, sier Otto.