Er aktive ansatte mindre sykmeldte?

temp

Publisert: 07.06.2020

Eva Stensland har skrevet masteroppgave ved Universitetet i Tromsø, der spørsmålet var: Er aktive ansatte mindre sykmeldte? Utgangspunktet er Sparebank1 Nord-Norges mer enn fem-årige samarbeid med Avantas Aktiv. Det finnes trolig ingen sammenlignbar studie som har omfattet så mange medarbeidere (over 800) i så mange år. Og konklusjonen?

Alle vet at fornuftig fysisk aktivitet er godt for helsa vår. De fleste skjønner at det også påvirker bedriftenes sykefravær positivt. Nå er det ytterligere dokumentert.

Eva Stensland spør i sin ferske masteroppgave fra Universitetet i Tromsø: Er aktive ansatte mindre sykmeldte? Utgangspunktet for hennes studie er en gjennomgang av Sparebank1 Nord-Norges mer samarbeid med Avantas Aktiv. Prosjektet som heter SNN SPOR har vart siden høsten 2013, og vi har ikke klart å finne sammenlignbare studier som omfatter så mange medarbeidere i så mange år.

Det er ingen tvil om at de ansatte i banken har trimmet godt i denne perioden, og det var fra før ingen tvil om at sykefraværet har gått ned. Det er ikke lett med rene vitenskapelige metoder å bevise sammenhengen, men som det heter i konklusjonen hos Stensland: «Resultatene tyder på at det er en sammenheng mellom sykefravær og fysisk aktivitet».

Og videre: «Analysene viser at en gjennomsnittlig økning på to timer fysisk aktivitet pr uke henger sammen med en ukes redusert sykefravær pr år». Det betyr altså i så fall at i den grad SPOR bidrar til at den ansatte trimmer to timer i uka, så får banken igjen det i form av en uke mindre sykefravær. Det er god butikk.

Oppgaven tar naturligvis høyde for at det er mange andre forhold som også påvirker sykefraværet. På den annen side kan Avantas Aktiv dokumentere at fraværet utvikler seg positivt i tilnærmet alle bedrifter vi er inne i.  Både masteroppgaven og erfaringene for øvrig underbygger all annen forskning om forholdet mellom fysisk aktivitet og god helse. Lege og forfatter Ole Petter Hjelle sier for eksempel at «Vi kan gå så langt som å si at fysisk aktivitet sannsynligvis er det viktigste enkeltverktøyet vi har mot depresjon».

Parallelt forsker SINTEF Nord på sammenhengen mellom Avantas Aktivs virksomhet og sykefravær i flere nord-norske virksomheter, både private og offentlige. Resultatene av det prosjektet vil foreligge i løpet av neste år.

Les også:

Banken slet med høyt sykefravær. Da tok de et viktig grep.

Sykefraværet høyest i Nord-Norge