Naturen “sletter” bekymringer

temp

Publisert: 05.11.2015

Vi blir friskere av å være ute i naturen – men hvorfor? Nå har forskere delvis funnet forklaringen på hvorfor naturen gir helseeffekter, skriver norskfriluftsliv.no

 Det er nærhet til grønne omgivelse som endrer hjernen vår og som demper bekymringer.

 Vi har lenge visst at naturen påvirker helsen vår positivt – både fysisk og mentalt. Tidligere undersøkelser viser at stressnivået synker etter kun tre minutter, når du er ute i grønne omgivelser.

Grønt løv og havbrus har helseeffekt

Den amerikanske forskeren Gregory Bratman ved Stanford University i California har i tillegg påvist at skogens grønne løv og havets brus faktisk forandrer hjernen og demper bekymringer.
At et aktivt friluftsliv har en helsebringende effekt, er godt kjent. Men at bare det å se grønne trær ut av vinduet gjør oss både gladere og lettere til sinns, er kanskje mer overraskende.

 

Naturen bidrar til bedre livskvalitet til en og enhver av oss og er derfor også til stor verdi for samfunnet.

 
Langs motorvei vs. i park

I studien ble 38 forsøkspersoner delt inn i to grupper, der en gruppe skulle gå langs en motorvei, og den andre skulle gå gjennom en grønn park med blomster og trær. En hjerneskanning viste at blodgjennomstrømningen i hjernen var annerledes i gruppen som hadde gått i naturen. Deltagerne i denne gruppen ga uttrykk for færre bekymringer og negative tanker enn den gruppen som hadde gått langs bilvei.

Konklusjonen er at selv korte turer i grønn natur faktisk forandrer hjernen – og har en målbar og positiv effekt på våre negative tanker.

«Disse resultatene tyder på at tilgjengelig naturområder kan være avgjørende for mental helse i en verden som blir stadig mer urbanisert», konkluderer Bratman og kollegaene i studien.
Bare lyden av havbrus har dempende effekt på våre bekymringer.
(Foto: TORE SÆTHER / Avantas Aktiv)


Naturen en gullgruve


Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, mener funnene til Bratman bør være et tankekors for alle fylkes- og lokalpolitikere.

 - Naturen er åpenbart en gullgruve, og bidrar både til livskvalitet for den enkelte og til stor verdi for samfunnet. Når lokalpolitikere diskuterer bruken av kommunens og fylkets arealer, må de sørge for at innbyggerne får bedre tilgang til naturopplevelser. De må bli flinkere til å legge til rette for grønne områder, gang- og sykkelstier, og andre naturstier. Her er det masse god livskvalitet å hente og mye penger å spare, mener Heimdal.

Han viser til beregninger Helsedirektoratet og Finansdepartementet har gjort, som viser at ett år med god livskvalitet har en samfunnsøkonomisk verdi på 1,12 millioner kroner (kvalitetsjusterte leveår).

 - De fleste av oss har erfart at vi føler oss bedre til sinns og får bedre helse av å være i naturen. Naturen er den beste medisinen vi har, sier Lasse Heimdal.

Kilde:
norskfriluftsliv.no