Lettere å trene en trent muskel…?

temp

Publisert: 11.09.2014

Vi vet at vi har godt av fysisk aktivitet, men mange spørsmål om hvorfor  vi har godt av trening, det gjenstår å finne svar på.

Carl Johan Sundberg er professor i molekylær og anvendt arbeidsfysiologi ved Institutt for fysiologi og farmakologi. Han forsker på om hva som egentlig hender i kroppen når vi trener og hvordan det bidrar til forbedret helse og fysisk funksjonsevne:

- Regelmessig  trening leder til mange ting: I skjelettmuskulatur og hjerte dannes nye blodkar og mitokondrier – cellenes kraftverk, sier Sundberg og fortsetter:

 - Blodtrykket forbedres, og ulike inflammatoriske substanser i blodet blir mindre aktive. Vi ønsker å oppnå forståelse av mekanismene bak slike forandringer.

 Mekanismene kartlegges på flere nivåer; fra hvordan forekomsten av ulike proteiner forandres og hvordan det påvirker kroppen, til de bakenforliggende genetiske og epigenetiske mekanismene.

 Er det lettere å trene en muskel som allerede er trent? (Illustrasjon: COLOURBOX)

 Hvorfor ulik respons på trening


- Epigenetikk, faktorene som styrer hvor aktive enkelte gener skal være, er blitt mer interessant for oss. En av våre sentrale spørsmål er hvorfor ulike mennesker responderer så ulikt på trening. Der tror vi  at både genetikk og epigenetikk har stor betydning, sier Sundberg.

Et beslektet spørsmål er om regelmessig trening setter epigeniske spor i en muskel. Eller enklere sagt:

Blir det lettere å trene en muskel om den er blitt trent tidligere?

Bærer muskelen på noen for molykulær hukommelse, selv om de synlige sporene av tidligere trening er forsvunnet?


Melkesyreterskelen

En annen aktuell studie som forskerne på ”Karolinska” driver, er en sammenligning mellom intervalltrening og ”vanlig” kondisjonstrening.

- Ved høy arbeidsinnsats, over melkesyreterskelen, er det biokjemiske miljøet i musklene annerledes. Vi aktiverer andre typer muskelfibre som normalt ikke er involvert under ei rolig treningsøkt. Det gjør at kroppen også svarer forskjellig på slik trening.
 


Regelmessig trim og trening, enten det er gange, løping, styrketrening eller noe annet, fører mange positive ting med seg.
(Illustrasjon: COLOURBOX)

 

”Pasient-trening”


Trening for ulike grupper pasienter er et annet viktig tema i professor Sundbergs virksomhet. I en studie skal han sammen med sykepleieforskere studere hvordan brystkreft-pasienter under pågående cellegift-behandling påvirkes av ulike typer trening.

- Mange pasienter har det trasig som følge av behandlingen, og en del får blant annet muskelsmerter. Fysisk aktivitet ansees som viktig for å minske ubehaget, men i dag vet vi ikke hvilken trening som passer best. Vi vet heller ikke hvor store forskjeller det er fra pasient til pasient eller hvordan gener aktiveres, sier Carl Johan Sundberg.

 

Kilde:
Dette er utdrag av en artikkel på Karolinska Institutets nettside – www.ki.se