Ingen ekstra fordeler ved å jogge fort og mye

temp

Publisert: 19.09.2016

Jevnlige joggeturer er godt for helsen,  men dersom du jogger for mye eller for fort, blir helsefordelene færre.

Personer som er fysisk aktive, har minst 30 prosent lavere risiko for tidlig død enn de som er inaktive. Hva som er den beste treningsdosen, er fortsatt usikkert. 

Det skriver forfatterne bak Copenhagen City Heart Study.

Tidligere publisert forskning fra denne studien har vist at menn som klassifiserte seg selv som joggere, i gjennomsnitt lever 6,2 år lenger enn de som ikke er aktive, og at kvinner som jogger lever 5,6 år lenger enn kvinner som ikke er aktive.

Studier som har kommet til i de senere årene, har også vist det motsatte; en veldig høy treningsmengde kan ha en negativ innvirkning på helsen.

Et eksempel på dette er en studie som ble publisert i tidsskriftet Missouri Medicine i mars/april 2014. Der fant forskere at maratonløpere har større mengder plakk (forkalkninger) i blodårene enn sofasliterne.

Trening kan kanskje best forstås som en medisin med sterk effekt, særlig med tanke på hjertehelse. Som ved alle potente medisiner er det avgjørende å etablere en trygg og effektiv dosering. For lite gir ikke nok effekt, og for mye kan gi uheldige bivirkninger som overstiger fordelene, skriver de.


Les mer om denne studien her

 



Trening er en god medisin, ikke minst for hjertehelsen. (Foto: COLOURBOX)


Undersøkte resultatene på nytt

Forskerne bak Copenhagen City Heart Study bestemte seg for å undersøke resultatene sine på nytt. De ønsket å se nærmere på om de kunne finne ut hvilken innvirkning farten, hyppigheten av og lengden på joggeturene hadde på dødelighet.

Resultatene ble publisert i Journal of The American College of Cardiology i februar 2015.
I studien undersøkte de det nasjonale danske dødsårsagsregisteret for å se på dødelighet hos 1098 joggere og 3950 friske ikke-joggere. Disse fulgte de fra 2001.

De delte joggerne inn i hvor mange timer og dager i uken de jogget, og hvor fort de løp. Resultatene antyder at det beste er å ikke overdrive treningen.

Gruppen som jogget i én til 2,4 timer i uken, hadde lavest dødelighet sammenlignet med ikke-joggerne, men raten økte progressivt i gruppene som løp 2.5 til 4 timer i uken, og hos de som jogget mer enn fire timer i uken.
De fant også at å jogge to-tre ganger i uken var bedre enn å jogge mer enn tre ganger i uken, og at det var lavere dødelighet ved langsom jogging enn ved jogging i moderat og raskt tempo.

 

Å trene mye er ikke risikabelt, men gir heller ikke de største fordelene.  (Foto: COLOURBOX)




Ingen risiko - men færre fordeler

Det kan virke som om lave doser med trening gir flest fordeler. Funnene fra Copenhagen City Heart Study antyder ikke at det er noen risiko knyttet til å trene mye, men det gir altså færre fordeler. En mulig feilkilde ved studien er at det er få personer i gruppen med høyest treningsmengde.

Forfatterne skriver i konklusjonen at funnene antyder en U-formet forbindelse mellom død uansett årsak og joggedose, kalibrert for fart, mengde og hyppighet. Personer som drev med lett og moderat jogging, hadde lavere dødelighet enn sofasliterne, mens de som løp mest hadde en dødelighet som ikke skilte seg statistisk fra den sedate gruppen.

 

Kilde:
Norsk Helseinformatikk