Hvordan har drikkeflasken din det?

temp

Publisert: 08.01.2015

2015-trimmen er nettopp innledet for mange av oss. De fleste har med ei drikkeflaske på trimøkta. Hvordan står det til med den?

Bruker du brus- eller kjøpevannflaska fra butikken som drikkeflaske på trening? Er dette en helt grei løsning, eller kan det potensielt være helseskadelig? 

Og du; når vasket du drikkeflaska sist?

 Stor billigere blir det ikke. Du har jo allerede kjøpt og betalt når du skaffet deg brusen / vannet. Skulle du miste den, har du jo ikke gått glipp av mer enn ei krone i pant.

Men engangsflasker er, som navnet antyder, ment for engangsbruk.

 
Manglende renhold

 I 2002 undersøkte en gruppe kanadiske forskere innholdet i plastflaskene til 76 barneskoleelever.

 Bakterieinnholdet var så høyt i mange av flaskene at hadde det kommet rett fra springen, ville myndighetene ha anbefalt koking av vannet.

 Studien konkluderte imidlertid med at det trolig ikke var flaskekvaliteten som sådan som var skyld i det høye bakterieinnholdet, men heller det faktum at barna sjeldent eller aldri rengjorde flaskene. Noen av flaskene hadde blitt brukt i månedsvis uten å bli vasket.

 
Gode vekstvilkår for bakterier

 Når fingre og munn kommer i berøring med flasketuten, kan det komme matrester og bakterier over i flasken. Vannflasker blir som regel stående i romtemparatur store deler av dagen. Kombinasjonen av den lune innsiden av ei flaske, relativt høy temperatur og fuktighet gir gode vekstvilkår for bakterier.

 Kan plastikken i flasker lekke potensielt farlige kjemikalier ved flergangsbruk?

 I en artikkel i 2007-utgaven av “The Practical Gastroenterology Journal”
så en gruppe eksperter nærmere på forskjellen i kvalitet på vanlig springvann (i USA) og kjøpevann på flaske.

 Ett av temaene i artikkelen var nettopp gjenbruk av vannflasker ment for engangsbruk.

 
Varierende flaske-kvalitet

Artikkelen konkluderer med at det trolig er større helserisiko forbundet med dårlig renhold av flaskene enn eventuelle kjemikalielekkasjer fra plastikken. Kvaliteten i flasker fra ulike leverandører varierer, og flere studier er nødvendig for å få større klarhet på dette området.

 Det antydes også at det mindre sannsynlig med slik lekkasje dersom bakteriene drepes ved å fryse ned flaskene enn om de vaskes med svært varmt vann.

 
Se opp for sprekker og kutt

 Videre anbefales det - hvis du først skal bruke en flaske ment for engangsbruk om igjen - at du etter rengjøring (noe som bør gjøres med et skånsomt vaskemiddel på ikke alt for høy temperatur), bør undersøke innsiden nøye for eventuelle sprekker og kutt; det er nemlig gode yngleplasser for bakterier.

 Avslutningsvis påpekes det at flaskene faktisk kun er ment for engangsbruk, og at et sikrere og bedre alternativ er å behandle dem slik de er ment; levere dem inn til gjenvinning slik at det blir laget nye flasker av dem.


 Hva sier brus- og kjøpevannsprodusenter?

 En NRK-artikkel fra 2013 setter søkelyset på oppvekst av mugg ved gjenbruk av vannflasker. I artikkelen intervjues representanter fra Coca-Cola og Ringnes. Begge påpeker at flaskene kun er ment for engangsbruk.

 – “Ved ”privatfylling” er det mange kilder til forurensning. Det vil i praksis være umulig for en privatperson uten profesjonelt utstyr å rengjøre flasken tilstrekkelig mellom hver fylling, ifølge Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Coca-Cola til NRK.no.

 Den enkle løsningen: Kjøp en flaske ment for flergangsbruk og vask den regelmessig!

 En flaske laget av et hardt materiale med vid drikkeåpning, både holder seg lenger uten å få sprekker og kutt samtidig som den er mye enklere å rengjøre enn en flaske med liten åpning.

Kilde:
treningstips.org