For mye sofasitting er ikke det kroppen liker best...

temp

Publisert: 09.01.2014

Kroppen vår er skapt for bevegelse, og gleden ved å være i bevegelse er noe de fleste av oss har opplevd.

Gjennom fysisk aktivitet skjer det mye positivt med kropp og sjel og som har stor betydning for hvordan vi har det i hverdagen, skriver Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) på sitt nettsted http://www.lhl.no

Det at fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer, er ikke lenger en nyhet. Fysisk aktivitet er en enkel og billig måte å ta vare på kroppen sin. Ved et hjerteinfarkt vil regelmessig fysisk aktivitet forebygge nye infarkt og ved kronisk obstruktiv lungesykdom og astma vil fysisk aktivitet motvirke en forverring av sykdommen.
Er man i god fysisk form vil kroppen bedre kunne tåle sykdom og restituere seg raskere, enn hvis man har levd et fysisk inaktivt liv.
Her er “fortjenesten”

Hvordan virker fysisk aktivitet inn på våre kroppslige funksjoner?

Regelmessig fysisk aktivitet styrker og vedlikeholder:


* Hjerte, lunger og kretsløpssystem (kondisjon)

* Muskulatur (styrke)

* Stoffskifte (omsetning av fett, karbohydrat, protein)

* Motoriske funksjoner (hurtighet, balanse, koordinasjon, reaksjonsevne)

* Skjelett, sener, ledd og bånd (beinmasse, bevegelighet, vevsstyrke, elastisitet)

Alt dette resulterer i økt overskudd og arbeidskapasitet, psykisk velvære, økt grad av selvhjulpenhet. Vi vil rett og slett tåle bedre de ulike utfordringene og belastningene vi møter i livet. 


HelseutfordringSamfunnsendringer har gjort hverdagen til de fleste mer stillesittende, og dette har etter hvert ført til en helseutfordring som vi må gjøre noe med.

Fravær av hverdagsaktiviteten som før var en selvfølge, har ført til at LHL, politikerne og en rekke andre har blitt opptatt av å legge til rette for et mer aktivt samfunn.

Tilrettelegging av flere gang- og turveier og flere sykkelveier vil gjøre det enklere å ta aktive valg. I tillegg til dette kan hver og en gjøre små endringer ved å bruke beina mer, la bilen stå og ta trappen i stedet for heisen, skriver www.lhl.no om fysisk aktivitet og legger til:

Gå en timinutters tur i raskt tempo. Det er lettere å finne tid til et timinutters avbrekk enn en lengre treningsøkt, og litt er mye bedre enn ingenting.