Er du i god nok form til å yte maks på jobben?

temp

Publisert: 31.03.2016

Sannsynligvis ikke. I en fersk undersøkelse foretatt av Norstat  fremgår det at 21 prosent av de spurte har latt seg irritere over at kolleger har hatt fravær eller har prestert dårlig fordi de har en ”lite helsefremmende livsstil”.

I undersøkelsen svarer videre nesten to tredjedeler av de spurte at de mener det er stor, eller meget stor, sammenheng mellom hvor sunt vil lever og hva vi presterer på jobb. Eget kosthold og egen fysisk aktivitet påvirker arbeidsevnen vår, mener 65 prosent av de 2500 som deltok i undersøkelsen.

Arbeidstakere selv erkjenner altså hvor viktig livsstil og aktivitet er for prestasjon og innsats på jobben.

Undersøkelsen, kalt ”Norsk Jobbhelserapport 2015”, er gjort på oppdrag av livsstil- og helsekonsernet Stamina og gjennomført for å tydeliggjøre sammenhengen mellom helse og arbeidsevne og er omtalt på aftenposten.no.

Fordømmende innstilling?

- Men er det ikke usunt å ha en så fordømmende innstilling til kollegaer, de færreste vet vel hvorfor folk er syke?

- Jeg ser hva du mener. Folk kan ikke vite hva andres fravær skyldes. Det er viktig for et godt arbeidsmiljø at det ikke blir noen stigmatisering. Men jeg tror svarene her gjenspeiler at mange har irritert seg over enkeltepisoder, mer enn at det er et uttrykk for en generell oppfatning av kolleger som usunne eller late, sier Terje Halvorsen til aftenposten.no. Halvorsen, lege og spesialist i muskel- og skjelettsykdommer, er direktør i folkehelse i Stamina Group.

Vi ønsker å bli sunnere

- Flertallet av de som deltok i undersøkelsen oppgir at de har en sunn livsstil, men svarer likevel at de ønsker å legge om til en sunnere livsstil. Blir vi aldri sunne nok, Halvorsen?

- Jeg tror heller det er et uttrykk for at folk gjør seg litt bedre enn de er når de svarer på det første, samtidig som de er litt mer ærlige med seg selv når de svarer på om de ønsker å legge om til en sunnere livsstil.
- Dette stemmer også godt overens med Helsedirektoratets undersøkelse, som viser at bare 32 prosent tilfredsstiller kravene til fysisk aktivitet.

Dette er ”sunn livsstil”

- Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet effektivt forebygger livsstilssykdommer, fastslår Halvorsen. Han har denne definisjonen på sunn livsstil:

* Ingen røyking
* Ikke nødvendigvis avholds, men klar moderasjon i bruken av alkohol.
* Sunt kosthold. (Følg myndighetenes anbefalinger.)
* Fysisk aktivitet. Men husk, skal det ha en helsefremmende effekt, må det være minst 150 minutter i uken.

Utfordrer bedriftene

Terje Halvorsen mener det er for få av oss som følger disse rådene.  Han mener bedriftene må legge bedre til rette for at de ansatte kan føre en sunn livsstil i hverdagen.

Den tidligere idrettslegen – blant annet med åtte års fartstid som lege for kvinnelandslaget i håndball - har ikke først og fremst Birken og maratonløp i tankene, men heller hverdagsaktiviteter som å gå turer, jogge, sykle, svømme eller ta seg en skitur.

- Man trenger ikke nødvendigvis medlemskort på et treningssenter for å oppfylle kravene for hva som er sunt, påpeker Halvorsen.  

- Er ikke helse og livsstil strengt tatt en privatsak?

- Det kan man gjerne si, men selv om helse er den enkeltes ansvar, bør arbeidsgivere være klar over at det å skape en kultur som fremmer fysisk aktivitet og sunt kosthold - gir økt lønnsomhet tilbake, sier Terje Halvorsen.

”Tydelig sammenheng”

Hva tror du om sammenheng mellom sunn livsstil og arbeidsinnsats? Vi har snakket med fire personer i fire trønderske bedrifter.


Anne Smedberg (32) – jobber på en ”Best” bensinstasjon:

”Med full jobb og mamma til en liten en på to og et halvt år, er det ikke så lett å få tid til så mye fysisk aktivitet for eksempel. Men at god fysisk form bidrar til at du gjør det bedre på jobb, det er det ingen tvil om. Og så sunn mat; her på stasjonen er det lett å ty til en sjokolade eller annen godis, selv om jeg vet at det gir kort gevinst. Hadde vi hatt et fruktfat stående på bakrommet, ville nok det ha redusert søtinntaket. Om bidrag til sunn livsstil er arbeidsgivers ansvar? For meg er det egen drivkraft som teller, men jeg tror nok at for mange kan forskjellige tiltak fra arbeidsgiver være veldig positivt.”

 

Vegard Eide (28) ansatt hos ”-nille”:

”En sunn livsstil er med på å påvirke jobben du gjør i positiv retning. Et sunt kosthold for eksempel vil bidra til å gjøre en lang arbeidsdag lettere å gjennomføre skikkelig. Det samme gjelder jo om man holder seg i bra fysisk form. Om det er arbeidsgivers ansvar direkte, å motivere sine ansatte  til sunn livsstil, er jeg ikke så sikker på. Men om arbeidsgiver bidrar, så er det en fin gest.”


 

Toril Smistad (48) – frisør med to egne frisørsalonger:

”Jeg er ikke i tvil om at en god livsstil er positiv for det du gjør på jobben. Jeg snakker gjerne med mine unge ansatte om at de må spise riktig og sove nok. Og for oss er det også viktig at vi koser oss sammen. Jobber bedre da. Jeg gjør det jeg kan for at de ansatte skal ha gode arbeidsforhold. Får jeg for eksempel høre at noen har fysiske plager som følge av jobben, sørger jeg for at de får massasje eller annen nødvendig oppfølging, noe som selvsagt er mye bedre enn at det kommer en sykmelding. ”
Niklas Vollvik Braseth (25) – ansatt hi “Kiwi”:

“Jeg mener det er stor sammenheng mellom sunn livsstil og det du presterer på jobben. Usunn mat for eksempel gjør at du føler det kvalm, uggen og gjerne også trøtt. Med sunn mat, som frukt og grønt, får du mye bedre energi til å kunne gjøre en god jobb. Det er noe jeg har erfart tydelig selv. Vi har fruktfat på jobben; det er veldig bra. Og når det gjelder fysisk aktivitet, så har også vi et bedriftsidrettslag - i Trondheim med tilbud i både innebandy, fotball og volleyball.”

 Tekst:
aftenposten.no / Tore Sæther, Avantas Aktiv


Kilder:

aftenposten.no
staminagroup.no