En liten spasertur - god medisin

temp

Publisert: 16.04.2018

At fysisk aktivitet har en positiv effekt på kropp og sinn, er gammelt nytt. Men mens den langvarige effekten er godt dokumentert, finnes det færre studier som tar for seg den øyeblikkelige virkningen.
Stillesittende jobb og et energinivå og humør som daler i takt med klokka utover arbeidsdagen, mens stressnivået går motsatt vei – rett opp. Høres dette kjent ut?

Spasertur som medisin
Ifølge en britisk studie som ble publisert i Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, kan en lett spasertur i lunsjpausen være den beste - og raskest virkende - medisinen.

Hva er den umiddelbare effekten av en spasertur i arbeidstiden?
Det var svaret på dette spørsmålet forskere ved blant annet University of Birmingham ville finne ut av. 56 ansatte ved universitetet, de fleste middelaldrene kvinner, lot seg verve som frivillige testpersoner til studien.

Etter å ha gjennomgått en grunnleggende test av helse og fysisk form (som viste at flesteparten var i generelt dårlig form, men ellers ved normal god helse), ble deltagerne vilkårlig fordelt inn i to grupper.

Ti-ukers treningsprogram
Den første gruppen fikk instruksjoner om straks å starte på et ti-ukers treningsprogram, som ganske enkelt innebar å gå en halvtimes spasertur i lunsjpausen tre dager i uken. Den andre gruppen fikk beskjed om å avvente oppstarten til etter at den første gruppen hadde gjort seg ferdige med sine ti uker.

En app ble installert på testpersonenes smarttelefoner for å gjøre det mulig å avlegge detaljert rapport om sinnstilstand og energinivå på eksakte tidspunkter (morgen og ettermiddag).

I et intervju med The New York Times, uttalte forskergruppens leder, professor i treningsvitenskap Cecilie Thogersen-Ntoumani ved Curtin University, Australia, at et vanlig problem ved denne typen studier har vært at testpersoner skal rapportere hvordan de føler seg lenge etter at øvelsen faktisk er utført, i enkelte tilfeller, mange dager i etterkant. Siden følelser er flyktige av natur, kan feilmarginene naturlig nok derfor være store.

Gode resultater
Etter at begge gruppene hadde gjennomført sine ti uker med spaserturer (mange fra den første gruppen fortsatte å gå på frivillig basis etter at deres periode var over), ble resultatene satt sammen og analysert.Resultatene viste gjennomgående stor forskjell i hvordan testdeltagerne følte seg på slutten av arbeidsdagen ut i fra om de tilhørte gruppen som hadde gått tur eller ikke. De som hadde spasert i lunsjpausen, følte seg mer entusiastiske på jobb, mer avslappede og var mindre påvirket av stress.

I tillegg, selv om dette ikke direkte var målet med studien, viste samtlige deltagere gode tegn på bedring av fysisk form etter sine ti uker – selv om alle fikk gå spaserturene i sitt eget tempo.

Les også:  Gå en tur for bedre helse 

Sannsynligvis bedre produktivitet
Selv om studien ikke undersøkte hvorvidt spaserturene hadde noen effekt på produktiviteten på arbeidet til deltagerne, uttalte professor Thogersen-Ntoumani at det var stor sannsynlighet for dette da det foreligger mye forskning som viser sammenheng mellom godt humør og entusiasme, og produktivitet på arbeidsplassen.

Kilde: treningstips.org