Bli fin med C-vitamin?

temp

Publisert: 27.08.2015

Tiden flyr, og høsten nærmer seg med stormskritt. Med kaldere og mer rufsete vær, øker antall rennende neser og såre halser rundt omkring i landet.

 

Av Morten Mørland


Hvem har vel ikke erfart å våkne opp på morgenen med en forkjølelse som kom som lyn fra klar himmel? Umiddelbart løper man bort til skapet for en stor dose vitamin-C , i håp om snarlig bedring. Kosttilskuddsbransjen går med andre ord lysere tider i møte.

 Vi er nærmest blitt oppfostret til å tro at C-vitaminer og solhatt vil forkorte sykdomsforløpet, selv om vi inntil nylig har visst lite om effekten av dette.

 Hva er C- vitamin?

 C-vitamin er et vannløselig vitamin, noe som tilsier at et overskudd ikke vil lagres i kroppen, men skilles ut. Det vil igjen medføre at et stort inntak gir en økt belastning på nyrene, som må jobbe for å ”rense” kroppen for dette overskuddet.

At kroppen ikke lagrer vitaminet, betyr også at vi trenger kontinuerlig tilførsel av det for å unngå mangler.

Vitamin-C er også et av de mest omtalte antioksidantene. Oppgavene til et antioksidant er å forhindre oksidativ skade og redusere oksidativt stress i cellene våre. Frie radikaler og andre reaktive oksygen- og nitrogenforbindelser er en naturlig del av vår normale metabolisme, men de vil også kunne påføre skader på vårt DNA, som kan resultere i sykdom.

Best effekt på dyr…

Det er nettopp på bakgrunn av dette at vitamin-C har blitt koblet opp mot reduksjon av sykdomsforløpet ved å angripe virus- og bakteriecellene. Gjennom forskningen på dyr har dette vist seg å være effektivt, men man har ikke sett de samme resultatene hos mennesker.
Faktisk tyder mesteparten av forskningen på vitamin-C og sykdomsforløp på at når sykdommen først har slått ut i full blomst, så er det for sent å innta vitaminet for å oppnå et mildere sykdomsforløp.


Matvarer naturlig rik på c-vitaminer

Riktignok vil det å ta et C-vitamin-tilskudd kunne ha positiv effekt på sykdommens ”intensitet” og varighet, dersom man tar det som et forebyggende tilskudd, før sykdomsutbrudd.

På den annen side er det ikke sikkert at et konsentrert tilskudd har den samme effekten som en matvare som er naturlig rik på C-vitaminer. Grunnen til dette kan være blandingseffekten som oppstår når andre antioksidanter, vitaminer og mineraler også er tilstede.
Dette gjør det også svært vanskelig i forskningsøyemed å trekke konkrete konklusjoner ut fra hva og hvilke vitaminer og mineraler som påvirker, og ikke minst hvordan samspillet mellom dem slår ut.

  


Når sykdommen først har okkupert oss, er det gjerne for sent å ta c-vitaminer i håp om et mildere sykdomsforløp.
(Foto: TORE SÆTHER / Avantas Aktiv)

 
C- Vitamin og trening

Det ble nylig gjennomført en stor studie ved Norges Idrettshøgskole (NIH), publisert i ”The Journal of Physiology”, der man så på antioksidanters effekt på trening.

Her viste Paulsen & Raastad et al. (2014) at inntak av antioksidanter kan redusere cellenes (mitokondriene, cellens kraftstasjon) adaptasjon ved utholdenhetstrening.

Enkelt forklart viste forskningen at C- og E-vitamintilskudd i forkant av trening vil kunne ha en negativ effekt på treningsutbyttet.

Dette forsøket er riktignok gjennomført med rene tilskudd av antioksidanter. Noe av løsningen for å forebygge sykdom og samtidig oppnå god treningseffekt, kan være at man inntar et slikt tilskudd eller vitamin-C-rik matvare før leggetid. Da vil dette absorberes i løpet av natten og dermed ikke påvirke treningen på samme måte.


Høykonsentrert - mot sin hensikt?

Som jeg var inne på tidligere vil ikke konsentrerte antioksidanttilskudd nødvendigvis ha lik effekt som matvarer rike på antioksidanter. For kroppen er effekten av antioksidanter viktig, men i konsentrerte og høye doser kan det også fungere mot sin hensikt, noe studien til Paulsen & Raastad også underbygger.

Betyr dette da at man skal kaste tilskuddet man har stående i skapet?

Ikke nødvendigvis, ettersom små doser av et tilskudd daglig trolig ikke vil gjøre noe skade selv om det overgår dagsbehovet.


Vurdér nytteverdien

Tenk likevel godt over bruk og doser og vurdér nytteverdien. Kanskje kan det være mer hensiktsmessig, både rent forebyggende og ”behandlende”, å innta naturlige ”bomber” av vitaminer og antioksidanter. Sitrusfrukter, druer, ananas, kiwi, nyper, blåbær, solbær, jordbær, chili, rødkål, paprika, spinat etc. er alle matvarer som inneholder store doser av blant annet vitamin-C.

Foreløpig er det svært lite kvalitetsforskning som støtter opp om fordeler ved bruk av rene og konsentrerte antioksidant-tilskudd.


MORTEN MØRLAND skriver om ernæring for Avantas Aktiv. Han er utdannet ernæringsfysiolog på Atlantis Medisinske Høyskole og er nå under spesialutdannelse gjennom IOC for en master i idrettsernæring. Mørland er også utdannet og har jobbet som personlig trener i Elixia. Foruten ernæringsarbeidet har han hatt en lengre aktiv karriere som syklist på laget til Team Sparebanken Sør, hvor han nå har en rolle som ernæringsansvarlig og trener for flere av lagets ryttere. I tillegg til dette driver han sitt eget firma, Finishline, med både ernæring- og treningsoppfølging for aktive og mosjonister.