Aktive kvinner får færre beinbrudd

temp

Publisert: 07.05.2015

Beintettheten, muskelstyrken og balansen blir bedre når kvinner i høy (les: godt voksen) alder trener. Dermed blir de mindre utsatt for beinbrudd.

Det viser forskningsresultat til overlege Undis Englund ved Umeå universitet.

I studien deltok eldre kvinner med en gjennomsnittsalder på 73 år. De ble tilfeldig valgt ut til enten å være i treningsgruppen eller kontrollgruppen. Målet var å undersøke om trening i høy alder kan forbedre beinmasse, ganghastighet, muskelstyrke og balanse


Individuelt tilpasset

Treningsgruppen trente to ganger i uken i ett år, mens kontrollgruppen levde som vanlig.

Til NHI.no sier Englund at kvinnene som trente, fulgte et treningsprogram med 10 minutters oppvarming. Deretter trente de en miks av aerobic, styrke, balanse og koordinasjonsøvelser i 27 minutter. Programmet ble avsluttet med 11 minutter rolig nedtrapping, tøyning og avslapning.

- Programmet var designet for å gi deltagerne belastning på skjelettet og stimulere beinbygning, muskelstyrke og balanse, sier hun.

Englund forteller også at intensiteten var individuelt tilpasset. Deltagerne fikk selv velge hvor tunge vekter de ville bruke, og de tok pauser etter behov.

Økt benmasse

Det viste seg at treningsgruppen fikk økt beinmasse i hoftene og bedre gange, muskelstyrke og balanse i forhold til kontrollgruppen. Risikoen for å falle blir dermed mindre.

- I studien har treningsgruppen økt sin beinmasse i et område i hoften som kalles Ward´s triangel. Kontrollgruppen fikk mindre beinmasse i samme område i løpet av studieåret, forteller Englund.


D-vitaminer for skjelettet

I avhandlingen undersøkte man også hvordan fysisk aktivitet påvirker risikoen for beinbrudd i lårbein eller håndledd hos kvinner som er 50 år eller eldre. Resultatene viser blant annet at kvinner som går til jobben i stedet for å kjøre bil eller buss, halverer sin risiko for håndleddsbrudd.

Positiv innvirkning på blant annet muskelstyrke og balanse kan forklare den minskede risikoen for beinbrudd hos aktive kvinner. Men aktive kvinner var også mer eksponert for sollys.

- Det er også mulig at D-vitaminer og trening har direkte positiv effekt på skjelettet, sier Englund.


”Gammel trening” hjelper lite

Et annet viktig spørsmål i avhandlingen var om de positive effektene av treningen holdt seg over tid, selv om kvinnene var mindre fysisk aktive.Under oppfølgingen av kvinnene fem år etter at de avsluttet treningsprogrammet, hadde all treningseffekt forsvunnet.

Dette viser at effekten av trening er en ferskvare og at man må fortsette med treningen hvis man skal beholde den positive virkningen.

- Det finnes nok de som tror de kan ha fordeler av ”gammel” trening, sier Englund.

- Hvis aktive kvinner slutter å trene - hvor lang tid tror du det går før effekten forsvinner?

- I vår studie hadde det gått så lang tid som fem år, så det kan jeg ikke uttale meg om. Men om man slutter helt med treningen, forsvinner trolig effekten enda fortere, sier Undis Englund.

Kilde: Norsk helseinformatikk