Advarer mot energidrikker for unge

temp

Publisert: 11.06.2015

Mellom 2007 og 2011 var det en dobling i antall henvendelser som kunne tilskrives energidrikker ved amerikanske akuttmottak. Selv unge, friske mennesker bør være forsiktige med energidrikker.

 

Markedsføring av energidrikker for forbedret prestasjon eller som hjelp mot trøtthet kan ta oppmerksomheten bort fra reelle farer. Energidrikker kan nemlig utløse alvorlige hjerteproblemer, selv blant unge og friske, skriver forskere i to nye, uavhengige artikler.

For personer med hjertesykdom kan risikoen for hjerterytmeforstyrrelser eller plutselig hjertedød forsterkes av energidrikker.


Unge drikker mest energidrikkEnergidrikker inneholder store mengder koffein (i gjennomsnitt 32 milligram per desiliter), noe som er merket på emballasjen. De kan imidlertid også inneholde store mengder av stoffer som er kjemisk sett lik koffein, slik som taurin og guarana (se faktaboks) og andre urter, foruten sukker.

I 2011 drakk nordmenn i gjennomsnitt rundt to liter i året av energidrikken ”Red Bull”.  En europeisk undersøkelse fra 2011 viste at 68 prosent i alderen 10-18 år hadde drukket energidrikker i løpet av det siste året. 

Når energidrikker frem til 2009 var ulovlig i Norge, skyldtes det blant annet det høye innholdet av koffein og taurin i disse drikkene.

(Illustrasjonsfoto: COLOURBOX)Energidrikker hører ikke hjemme i kostholdet til barn og unge, og bør også unngås av gravide og ammende kvinner – og av personer som er overfølsomme for koffein. Sistnevnte gruppe kan inkludere pasienter med visse hjerte- og karsykdommer, spesielt hjerterytmeforstyrrelser og/eller høyt blodtrykk.

Unngå i forbindelse med trening

Forskerne mener at 250 milliliter (en liten boks) er trygt for de fleste friske unge, men de anbefaler å unngå energidrikker før eller under trening, og å unngå å drikke det sammen med alkohol eller andre rusmidler. Inntak av energidrikk sammen med alkohol har vist seg å redusere evnen til å oppfatte rusen fra alkohol.

Energidrikker er ikke egnet som sportsdrikk fordi de ikke gir en riktig væske- og elektrolyttbalanse, og fordi koffeinet kan virke vanndrivende (sportsdrikker inneholder ikke koffein). Energidrikker har også mer sukker, noe som kan føre til mageproblemer under trening.


Alvorlige bivirkninger


Unge med kjente hjerteproblemer bør snakke med en hjertespesialist før de drikker energidrikker. Det har vært meldt om flere negative hjertehendelser i forbindelse med inntak av energidrikker, deriblant hjerterytmeforstyrrelser som hjerteflimmer (både atrie- og ventrikkelflimmer), rask puls og akutte blodtrykksøkninger, samt tungpustethet.
EU-regler gjorde i 2009 energidrikker lovlig i Norge. (Foto: www.lhl.no)


Vær føre var!


Mellom 2007 og 2011 var det en dobling i antall henvendelser som kunne tilskrives energidrikker ved amerikanske akuttmottak.

De mest alvorligste hendelsene, som hjertestans, har som regel vært knyttet til et plutselig høyt inntak av energidrikker eller inntak sammen med alkohol. Hvorvidt energidrikkene i seg selv var årsaken er vanskelig å bevise, men tilfellene gir grunn til å være føre var.


Kilder:

Energy Drink Overconsumption in Adolescents: Implications for Arrhythmias and Other Cardiovascular Events. Canadian Journal of Cardiology, 2015.

Energy drinks and adolescents: what's the harm? Nutrition Reviews, 2015.

Artikkelen er hentet fra www.lhl.no

 

FAKTA-BOKS

Taurin
er en organisk syre (avledet av aminosyre) som mennesker og dyr danner i gallen. Navnet kommer fra latinsk taurus (tyr), ettersom stoffet først ble oppdaget i gallen til en okse (Bos taurus). Stoffet finnes i alle animalske næringsmidler. Opptil 0,1% av kroppen består av taurin, den er spesielt rikt distribuert i gallen og tykktarmen.

Taurin er i den senere tid blitt en populær ingrediens i energidrikker, for eksempel Red Bull. Stoffet har imidlertid ingen dokumenterte stimulative effekter. Det er uklart hvorfor taurin inkluderes i energidrikker, men taurin har en lett hemmende effekt på nervesignaler. Dette kan bidra til å dempe skjelving ved inntak av koffein. Taurin hevdes dessuten å kunne binde vann i hjernen, hvilket kan motvirke den vanndrivende effekten til koffein. Taurin brukes også som ernæringstilskudd for kroppsbyggere i kombinasjon med kreatin, delvis grunnet nyere studier som viser at taurin hos mus motvirker muskeltretthet under fysisk belastning og øker utholdenheten. Det har også vært artikler i flere helse- og treningsmagasiner som hevder at taurin øker blodnivået i kroppen. Dette fører til at musklene lettere får tilførsel av oksygen.

Guarana
er en krypende busk som hører hjemme i Venezuela og det nordlige Brasil i regnskogen i Amazonas. Fruktene er små, lyserøde og inneholder svarte frø. Guarana-frø inneholder mye koffein, opptil 4 – 8 %; mer enn kaffebønner, som inneholder ca. 1 - 2,5 % koffein. Frøene er også rike på tanniner og xanthine-alkaloider, teofyllin og teobromin.

Guarana er en populær ingrediens i energidrikker og te.

Kilde: Wikipedia