- Vi har gjort Norge friskere!

temp

Publisert: 10.01.2019

De fleste er godt i gang med 2019, men vi har tillatt oss et lit tilbakeblikk. Også i 2018 har vi i Avantas Aktiv gitt et ganske betydelig bidrag til folkehelsa. Mer enn 6000 mennesker i over 50 bedrifter er blitt fulgt opp av oss, med bedre helse, lavere sykefravær, bedre miljø på arbeidsplassen, enda bedre humør og enda bedre prestasjoner som resultat.

- Vi har motivert medarbeidere i 56 forskjellige bedrifter til å mosjonere på fritida. Det gjelder virksomheter i hele landet og i mange forskjellige bransjer, både innenfor offentlig virksomhet, og i privat næringsliv, rapporterer en stolt daglig leder, Atle Kvålsvoll.

Daglig leder Atle Kvålsvoll

Som fortsetter:

- 80 prosent av medarbeiderne i disse bedriftene deltok i vårt opplegg. Hver enkelt medarbeider hos kundene våre kan dokumentere mosjon i 116 timer gjennom året – i gjennomsnitt, regnet ut med også de medarbeiderne som ikke deltok i vårt program i beregningsgrunnlaget.

Med andre ord; medarbeiderne hos kundene våre trimmet drøyt ti timer i måneden, eller to og en halv time i uka i gjennomsnitt. Aktivitetene spenner om et meget spredt spekter. I alt ble det loggført totalt 267 forskjellige aktivitetsformer i vår dagbok, hvorav «gang» også dette året var den overlegent mest brukte.

Det gode aktivitetsnivået gjør gir i mange tilfeller gode resultater og økt produktivitet:

- Vi har ingen samlet oversikt over sykefraværsutviklingen hos kundene våre, men de fleste av dem holder oss orientert om den. På generelt grunnlag kan vi hevde at de som lå lavt fra før, de holder seg der, og de som hadde noe å gå på, har i stor grad tatt ut det potensialet. Det ser ut som om åtte eller ni av de bedriftene som er kunder hos oss, har en positiv utvikling på sykefraværet, opplyser Kvålsvoll.

Nedgang i sykefravær vil kunne dokumenteres i løpet av de nærmeste to tre årene, som følge av et av flere spennende prosjekter som har blitt satt i gang i 2018. En av våre kunder, Sparebank1 Nord-Norge, har nemlig engasjert SINTEF Nord for å forske på vår virksomhet i en del nord-norske bedrifter. Fra bankens side er formålet med det å skaffe mer kunnskap om hva som skal til for å øke arbeidskraftreservene i nord. Det prosjektet kan du lese mer om her.

- Vi er veldig godt i gang med samarbeidet med SINTEF Nord, og ser frem til vi kan begynne å få frem konkrete forskningsresultater litt frem i tid, kommenter Kvålsvoll.

Vi gleder oss til å fortsett arbeidet med å få hele folket i form i 2019!