Trenerbloggen: Pandemien har også ført til bedret mosjonsadferd!

temp

Publisert: 12.05.2020

Nylig kunne vi lese et interessant innlegg i Aftenposten Viten om behovet for tiltak og oppfølging av fysisk aktivitet i samfunnet, i lys av Koronapandemien. Forskerne skriver at inaktivitet og dårlig mosjonsatferd har økt grunnet koronatiltak og smittefrykt. Nedstenging av idrett og treningssentre har opplagt utfordret rutiner og motivasjon hos mange. Men det finnes flere gode eksempler på motsatt utvikling!

Av Mads Kaggestad

Jeg opplever at mange nå har en mer fleksibel hverdag, mer tid fordi man ikke reiser, og mange benytter anledningen til å være ute i aktivitet. Statistikk fra et utvalg bedriftskunder av Avantas Aktiv underbygger dette; gode mosjonsrutiner kan opprettholdes under en pandemi! Her er noen eksempler:

Amesto Account House har lenge vært et bransjefyrtårn hva gjelder mosjon som internt oppfølgingsmål:
- Økonomihuset gikk fra 81 prosent deltakelse og et snitt på på 0,48 timer aktivitet per person per dag i mars, til 82 prosent deltakelse og 0,6 timer aktivitet i april.
- Tilsvarende tall for 2019 var 81,5 prosent deltakelse i mars og ned til 75,2 prosent i april.
- Motivasjonen for å mosjonere har altså gått opp under koronakrisen.

- Amesto Tech House økte fra 69 prosent deltakelse med et aktivitetssnitt pr medarbeider på 0,41 timer per dag i mars, til 70 prosent deltakelse og 0,5 timer per dag i april.
- Et tredje Amesto-selskap, Amesto Group har også hatt en positiv utvikling: 83 prosent deltakelse og 0,53 timer per dag i snitt i mars, til 90 prosent deltakelse og 0,65 timer per dag i april.

Hva er hemmeligheten?

Gjennom lederforankring, interne ambassadører, video og moderne kommunikasjonsløsninger har de tre Amesto- selskapene ivaretatt oppfølgingen, opprettholdt engasjementet og motivasjonen til å mosjonere på tross av hjemmekontor og sosial avstand. Samtidig har vi i Avantas Aktiv fulgt opp og bidratt med praktiske tips og veiledning. Det handler om å se muligheter og gjøre det beste ut av situasjonen.

Og det stopper ikke der:
Hesnes Gruppen (som har fulgt opp mosjon som kollektiv målsetting siden 2009) har gått fra 78 prosent deltakelse og 0,59 timer aktivitet per dag i mars, til 87 prosent deltakelse og 0,76 timer per dag i april. Tilsvarende tall fra 2019: Fra 89,3 prosent deltakelse i mars og ned til 84,2 prosent deltakelse i april. Altså samme funn som i Amesto: Mosjonsatferden er bedre i Koronaperioden enn hva det var på samme tid i fjor!

Shippingselskapet Ugland Marine Services med kontorer i Grimstad og Stavanger er nok et eksempel på økt aktivitetsnivå. Ugland Marine Services gikk fra 83 prosent deltakelse og 0,7 timer daglig aktivitet per person i mars, til 88 prosent og 0,85 timer i april. For 2019 var trimtallene i tilsvarende periode stabile på 87 % deltakelse og 0,7 timer per dag.

Handelsbanken Norge har ligget stabilt på 75 % deltakelse i mars og april, samtidig som det daglige aktivitetssnittet per medarbeider har økt fra 0,46 timer til 0,55 timer i samme periode.

Vi har flere eksempler på bedrifter med positiv utvikling i aktivitetsnivå, på tross av hjemmekontor, karantene og nedstenging. Våre kunder påvirkes i ulik grad av pandemien, men når aktiviteten faktisk går opp hos så mange virksomheter, samtidig som den går ned i befolkingen, er det meget interessant å spørre seg hva som er årsakene?

Familien som kollegium - kollegiet som famile

Vi mener nøkkelen er kontinuerlig og systematisk oppfølging av mosjon som et viktig element i engasjement og kulturbygging. Vi har helt siden oppstarten hatt klokketro på gevinsten av å tilhøre et miljø som stimulerer til gode valg i hverdagen, og vi mener eksemplene over dokumenterer dette. Arbeidsmiljøet kan være en viktig kilde til motivasjon, om det skapes internt engasjement, med en rød tråd til felles måloppnåelse.

Hva gjør man da når alle blir sendt hjem og jobber hjemmefra? Noe av det første vi gjorde da krisen slo inn for fullt og alle ble henvist til hjemmekontoret, var å tilby alle ansatte hos våre bedriftskunder å danne sitt eget familielag, slik at de kunne følge hverandre opp gjennom vår dagbok. Det viktigste er å være en del av et daglig felleskap, enten det er i hjemmet, på arbeidsplassen eller i andre sammenhenger.

Vi har også eksempler på idrettsforeldre som bruker oppfølgingsverktøyet vårt i barnas fotball- og håndballag, med tilhørende foreldrelag. Slik har våre bedriftskunder tatt med engasjementet og oppfølgingen fra arbeidsplassen til nærmiljøet sitt. Bedriftenes medarbeidere har blitt ambassadører for mosjon, og bidragsytere til folkehelsa også utenfor arbeidsplassen.

Ta vare hverandre, på helsa (og på formen!)

Regelmessig mosjon er en investering i helsa, med store samfunnsøkonomiske gevinster. Hører man til et miljø som stimulerer og motiverer, så er det mye letter å holde seg i form. Vi i Avantas Aktiv er derfor stolte av våre bedriftskunder som går motstrøms og ikke bare opprettholder, men også øker det fysiske aktivitetsnivået blant sine medarbeidere, til tross for krevende tider.

Vi fortsetter å heie på og bidra med løsninger til arbeidsmiljøer som ser verdien i å følge opp mosjon som forebyggende helsetiltak, som en del av helheten i bedriftens bærekraftmål og ikke minst som en del av sitt samfunnsansvar.

Aktiv hilsen Mads!