Det meste er nord

temp

Publisert: 13.09.2018

"Det er langt dette landet. Det meste er Nord" skrev dikteren Rolf Jacobsen.
I Avantas Aktiv har vi lang tradisjon for å se mot nord, og den siste tiden har vi gjort det spesielt ofte. 3. september gikk startskuddet for et unikt forskningssamarbeid med SINTEF Nord og SpareBank1 Nord-Norge. Mål: Intet mindre enn å finne ut hvordan vi kan spare 1,1 milliarder.

- Dette er veldig enkelt! Det viktigste er at alle går en tur med hunden innimellom, uansett om du har hund eller ikke, forklarer Avantas Aktivs Otto Ulseth til de ansatte i Lyngen Kommune. Det humres og nikkes, og noen puster lettet ut i det Ulseth utdyper:

- Vi er ikke interessert i hvem som går lengst, løper fortest, eller trener mest. Dette er slettes ikke noe blodsmakopplegg. Vi er kun interessert i at hver enkelt holder på med de de liker best, tilpasset sitt eget nivå.

 

Otto Ulseth forklarer for ansatte i Lyngen kommune

Hvorfor Lyngen Kommune? La oss spole litt tilbake. Siden 2013 har SpareBank1 Nord-Norge motivert de ansatte til fornuftig fysisk aktivitet gjennom prosjektet SPOR. Avantas Aktiv har vært med hele veien som samarbeidspartner. Gjennom hele perioden har banken hatt klokketro på at dette vil bety gladere, friskere og mer kreative ansatte, som igjen gjør banken enda bedre i stand til å oppfylle sin visjon: For Nord-Norge.

Det er ingen overdrivelse å si at SPOR har vært en suksess. Forrige uke la Konsernsjef Jan-Frode Janson og HR-sjef Turid Aspenes frem tall som viser at banken har spart 120 millioner siden oppstarten av SPOR. De oppsiktsvekkende gode resultatene har inspirert til videre refleksjon: Hva vil det bety for landsdelen hvis sykefraværet går ned tilsvarende som i banken? Hvordan kan banken bidra til å oppnå dette?

- Dersom sykefraværet i landsdelen går ned med 1 prosentpoeng, vil det bety litt over 1,1 milliarder spart per år, forteller Kine Jakobsen, forsker ved SINTEF Nord.

- Vi snakker om omtrent 1700 årsverk, så det er liten tvil om at dette vil bety en stor økning i produktiviteten til arbeidsstyrken i landsdelen. Det sier seg nesten selv at det er veldig interessant å finne ut mer om den metodikken som har vært brukt i SpareBank1 Nord-Norge, og ikke minst om den kan fungere like bra i andre typer nord-norske virksomheter.

Kine Jakobsen i SINTEF Nord

Dermed er vi tilbake til Lyngen kommune. De er én av fire utvalgte virksomheter, som over de neste to drøye årene skal samarbeide med Avantas Aktiv for å motivere sine ansatte til fornuftig fysisk aktivitet. De andre bedriftene er Scandic Leknes, Peab Bjørn Bygg og Båtsfjordbruket AS. Gjennom perioden skal SINTEF Nord analysere og evaluere resultatene, og forsøke å finne om det finnes fellestrekk som gjør at man lykkes med å få flere ansatte til å møte på jobb oftere. Hele prosjektet er finansiert av gavefondet til SpareBank 1 Nord-Norge, og er i høyeste grad inspirert av bankens visjon.

- Etter 12 år og samarbeid med 250 virksomheter er vi trygge på at metoden vår virker, men vi har aldri gjort noen systematisk analyse på dette nivået. Vi er derfor veldig spent på hva SINTEF kommer frem til. Hvis det viser seg at vi klarer å identifisere noen universelle faktorer som beviselig bidrar til mindre fravær, kan det ha store samfunnsøkonomiske gevinster, sier Otto Ulseth.

Det er i hvert fall hevet over tvil at den som leter etter nøkkelen til redusert sykefravær, gjør lurt i å følge Rolf Jacobsens anbefaling:

Se mot Nord
Oftere
Det er langt dette landet
Det meste er Nord