– Hadde fysisk aktivitet vært en pille, ville alle tatt den

temp

Publisert: 24.09.2018

De aller fleste er i dag fullstendig klar over at fysisk aktivitet er bra for helsa, både fysisk og mentalt. Likevel er det knapt en tredjedel av Norges befolkning som rører seg jevnlig, ifølge helsemyndighetene. Hjerneforsker og fastlege Ole Petter Hjelle synes det er nærmest helt uforståelig.

Hjelle er fastlege, hjerneforsker og førstelektor ved Høyskolen Kristiania. I en artikkel skrevet av Høyskolen Kristiania for forskning.no, forklarer han hvorfor fysisk aktivitet påvirker både helsen og hjernen positivt. Spesielt viser studier at Hippocampus, et område i hjernen som spiller stor rolle for læring og hukommelse, vokser når man er jevnlig aktiv. Hjelle viser også til HUNT-undesøkelsen, som blant annet dokumenterer at fysisk aktive mennesker har lavere risiko for å utvikle depresjoner.

 
Ole Petter Hjelle med sin nye bok «Sterk hjerne». Foto: Jonatan Quintero/Høyskolen Kristiania.

- Hjernen din blir rett og slett oppgradert til en bedre versjon ved at du er fysisk aktiv, sier Hjelle, og legger til:
– Jeg pleier å spørre pasientene mine om følgende: «Jeg har en pille til deg, og den pillen vil gi deg et lenger og bedre liv, den halverer risikoen din for demens, depresjon og diabetes og i tillegg så gjør den deg mer intelligent, den bedrer stressmestringen din, øker hukommelsen, bedrer oppmerksomheten. Den er gratis, den er bivirkningsfri. Vil du ha den?»

Svaret er naturligvis ja, i så og si hundre prosent av tilfellene, og Hjelle forklarer villig sine pasienter at behandlingen – den har vi allerede:

- Vi har kjent til denne behandlingen i hundrevis av år, det er bare ikke en pille. Det er en halvtime, tre ganger i uken.

Hvorfor er det da slik at den store majoriteten av befolkningen ikke klarer å være tilstrekkelig aktive? Hjelle mener en årsak er at fysisk aktivitet er undervurdert og underkommunisert blant norske leger, og at det undervises for lite om fysisk aktivitet på medisinstudiet.

- Fysisk aktivitet blir rett og slett litt for enkelt for skolemedisinerne, sier Hjelle for å sette det på spissen.

Atle Kvålsvoll er blant annet kjent for å ha trent en rekke toppidrettsutøvere, men har også hjulpet 50 000 ansatte i 250 norske bedrifter med å få en mer aktiv livsstil. Han er enig i utfordringen, men tror kanskje årsakene er mer sammensatt enn at trening som behandlingsform er undervurdert:

- Det er ingen tvil om at så og si alle vet at det er lurt å være i noenlunde form. Det er ikke kunnskapen det står på. Men vi ser at kunnskap alene ikke er en stor nok motivasjonsfaktor til å komme seg i gang.


Atle Kvålsvoll har hjulpet nesten 50 000 norske arbeidstakere til en mer aktiv hverdag.
Foto: Berre

- Vår erfaring er faktisk at det er fort gjort å gjøre trening for komplisert. Aviser og TV er fulle av tips til som «de beste styrkeøktene», «slik trener du effektiv intervalltrening» osv. Men vår erfaring er at for mennesker som i utgangspunktet er inaktive, virker slike tips bare mot sin hensikt. De blir redd for å gjøre treningen feil, for ikke å mestre det og for ikke å være gode nok, forklarer Kvålsvoll

- Men som vi alltid sier: Den største utfordringen for folkehelsa er ikke at folk trener feil. Det er at man ikke trener. Der har hjerneforskeren helt rett. Resepten er enkel: Ta på deg jakke og sko å gå en tur rundt huset. Når du kjenner at det går greit, går du en tur rundt nabolaget. Så øker du gradvis lengde og nivå.

Les artikkelen fra Høyskolen Kristiania i sin helhet her.